logo Knihovny města Plzně
Obvodní knihovna Doubravka
Dneska je středa 23.05.2018
a knihovna má  otevřeno od 9 do 18 hodin.
free Wi-fi zóna Facebook fotogalerie videa prezentace Geocaching Instagram Foursquare KMP na Wikipedii

Co to je, když se řekne ...?

(slovníček pojmů)

absenční výpůjčka
= výpůjčka čtenáři mimo knihovnu (domů) na stanovené časové období (u nás 4 týdny).
AV-média
= zvukové dokumenty (gramofonové desky, magnetofonové kazety, cédéčka ...) a vizuální dokumenty (diapozitivy, videozáznamy, filmy na DVD ...).
epická literatura
= epika (z řeckého "epikos" = výpravný, dějový) je jeden ze tří základních literárních druhů. Jejím základem je dějovost, příběh. Nejrozšířenější výrazovou formou epiky v moderní literatuře je próza. Rozlišují dva základní žánry: epos (veršovaná epika) a román (prozaická epika); z menších epických žánrů jsou nejrozšířenější povídka, novela, pohádka, pověst, anekdota. Opak je lyrika.
Více na Wikipedii.
horor
= (z anglického "horror" = hrůza, zděšení), knihy nebo filmy s hrůzostrašným dějem, vyvolávajícím pocity strachu a zděšení. Novodobý horor má svůj počátek v anglickém gotickém (černém) románu 18. století a ve frenetické literatuře (podle fr. "frénétique" = zběsilý, hřmotný) 19. století. Typické postavy jsou například upír, monstrum, vlkodlak, šílený lékař, psychopat, zombie, sériový vrah, zlé dítě, antikrist. Tradiční horor také využívá typické prostředí - opuštěná místa, ruiny, starý zámek, hřbitov, osamělý dům apod. Za bezprostředního předchůdce hororu je považován E. A. Poe, scénaristou a režisérem nejznámějších hororových filmů (a thrillerů) se stal A. Hitchcock.
Více na Wikipedii.
ISBN
= mezinárodní standardní číslo knihy, které ji jednoznačně identifikuje.
Více na Wikipedii.
ISSN
= mezinárodní standardní číslo periodika, které ho jednoznačně identifikuje.
Více na Wikipedii.
katalog
= obsahuje informace o knihách, časopisech, hudebninách, CD-ROM a dalších dokumentech, které se v knihovně nacházejí. Může sloužit jedné knihovně nebo může obsahovat informace o fondech více knihoven (tzv. souborný katalog). Můžete v něm vyhledávat např. podle autora, názvu nebo tématu. Dříve býval v lístkové podobě v šuplíčkách v knihovně, dnes ho najdete na počítačích v knihovně a také přímo na internetu. Pak se mu říká on-line katalog nebo OPAC (zkratka z anglického Online Public Access Catalog).
krásná literaura = beletrie
= próza, poezie, divadelní hry a filmové scénáře ve formě knihy nebo časopisu.
Více na Wikipedii.
lyrická literatura
= literatura, která zobrazuje autorovy nálady, myšlenky a pocity. Opak je epika.
Více na Wikipedii.
meziknihovní výpůjční služba
= služba poskytované vzájemně mezi knihovnami - slouží k získání těch dokumentů, které knihovna nemá a které některý čtenář potřebuje. U nás si ji můžete vyžádat v Ústřední knihovně pro dospělé.
Více na Wikipedii.
MDT
= zkratka, která znamená "Mezinárodní desetinné třídění". Naučná literatura je uspořádána podle jednotlivých oborů lidské činnosti a každý obor má své určité číslo (neboli třídník). Zde se můžete podívat na výběr třídníků.
Více na Wikipedii.
naučná literatura
= vědecká, odborná a populárně naučná literatura (knihy i časopisy) ze všech vědních oborů, umění a sportu a také encyklopedie. V našich knihovnách ji najdete seřazenou podle MDT.
novela
= (z italského "novella" = novinka) epický prozaický žánr středního rozsahu, mezistupeň mezi povídkou a románem. Směřuje k překvapující pointě, kterou autor důmyslně připravuje. Časová rozloha příběhu bývá nevelká, stejně tak i počet postav je značně omezen. Důraz bývá kladen na neobyčejnost a poutavost vyprávěného příběhu, časté jsou motivy tajemství a hledání. Rafinovaně propracovaná kompozice směřuje k tzv. bodu obratu, tj. k překvapivému dějovému zvratu, odkud se vše, co předcházelo, jeví jinak. Novela vznikla za renesance, za jejího zakladatele je považován G. Boccaccio.
Více na Wikipedii.
periodika
= tiskoviny, které vycházejí opakovaně - pravidelně i nepravidelně (noviny, časopisy).
Více na Wikipedii.
povídka
= krátký žánr prozaické epiky, zaměřuje se pouze na jednu událost a jednu zápletku, o předcházejících událostech se čtenář dozvídá pouze zkratkovitě. Děj povídky je přímočarý, jednoduchý, bez vedlejších epizod, vystupuje v ní omezený počet postav. Do děje vstupují postavy už zformované, během děje se výrazněji nemění. Povídka vznikla za romantismu, v českých podmínkách byla většinou označována jako obraz (např. K. H. Mácha: Obrazy ze života mého).
Více na Wikipedii.
prezenční výpůjčka
= výpůjčka (knihy, časopisu, hudebniny ...) pouze v knihovně (u nás např. poslední čísla novin a časopisů).
prolongace
= prodloužení výpůjčky po uplynutí řádné výpůjční doby.
registrace
= vystavení čtenářského průkazu, kdy se uživatel prokáže občanským průkazem, vyplní přihlášku a zaplatí poplatek, aby si mohl půjčovat knihy a využívat dalších služeb knihovny. Dětem stačí přihláška podepsaná od rodičů a jakýkoliv doklad, že jsou to oni (např. žákovská knížka). Registrační poplatek se platí pravidelně každý rok a jeho cenu určuje aktuální ceník.
rezervace
= zamluvení knížky (časopisu, cédéčka ...) kterou má momentálně vypůjčenou někdo jiný. Můžete o ni požádat v knihovně nebo si ji udělat sami na webu po vstupu do svého čtenářského konta. Jakmile se knížka vrátí, dáme vám vědět a pak máte 2 týdny na to, abyste si ji v knihovně vyzvedli. Jedná se o placenou službu a její cenu určuje aktuální ceník.
román
= (z francouzského "roman", od latinského "lingua romana" = jazyk románský, tj. lidový) velký prozaický epický žánr. Zobrazuje člověka ve složitých společenských situacích, vystupuje v něm větší počet postav, mezi nimiž jsou spletité vztahy. Protichůdné zájmy postav se v něm střetávají a vedou k určitému řešení. Román zachycuje nejen celou škálu postav, ale také nejrozmanitější společenská prostředí. Námětově jde o žánr značně rozvětvený, formálně složitý a zároveň volný, s řadou odboček, epizod a námětových linií. Na rozdíl od ostatních žánrů má neobyčejnou absorpční schopnost, přijímá podněty a osvojuje si postupy jiných druhů a žánrů – lyriky, dramatu reportáže, deníku atd. Vznikají tak četné žánrové varianty a formy románu. Román vzniká s rozvojem knihtisku.
Více na Wikipedii.
signatura
= značka, která identifikuje, kde knihu najdete - v našich knihovnách se podle ní řadí hlavně knížky ve skladech.
thriller
= silně provázán s hororem; taktéž filmový žánr vyvolávající v divákovi pocit napětí a obav, kvalitní thriller je zároveň zdrojem estetického požitku. Hrdinou thrilleru bývá opět člověk, jenž se dostává do nebezpečných a nepochopitelných situací.
Více na Wikipedii.
volný výběr
= knihy, které jsou volně přístupné přímo uživatelům - jako v samoobsluze :-) (nejsou uložené ve skladu).

Poslední úpravy 20. 12. 2016

<< zpět na taháky   << na úvodní stránku  

Kontakty:

Masarykova 75 (Centrum)
312 00 Plzeň
378 038 255, 378 038 256
doubravka@plzen.eu

Rychlé odkazy:

Jak se stát čtenářem
Knihovní řád
Ceník

Otevírací doba:

Po - Čt: 9 - 18 hod.
Pá: 9 - 13 hod.
QR kód: OK Doubravka - kontakty