logo Knihovny města Plzně
Obvodní knihovna Doubravka
Dneska je pátek 20.04.2018
a knihovna má  otevřeno od 9 do 13 hodin.
free Wi-fi zóna Facebook fotogalerie videa prezentace Geocaching Instagram Foursquare KMP na Wikipedii

Nabídka pro školy

Komu jsou naše akce určeny?

Mateřským školám, základním a středním školám, družinám, skautským oddílům, neformálním skupinám apod. v doubraveckém obvodu.
Lekce připravujeme ve formě prožitkové dílny na dané téma, využíváme různé didaktické metody – dramatické prvky, skupinovou práci, řízené diskuze, workshopy... Jsou koncipovány jako živé hodiny s interaktivními prvky – zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, klíčových kompetencí a "měkkých" dovedností, jsou proto vhodné pro menší skupiny dětí (max. 1 třídu).
Termín konání po dohodě (nutno se domluvit alespoň měsíc předem).
Všechny nabízené programy jsou zdarma!


Zvláštní nabídka:

Hravé čtení:

Čtení a povídání si o knížkách. Hra s pomoci čtenářských kostek, které pomáhají dětem klást si nad textem otázky a díky tomu mu lépe porozumět (určeno pro menší skupiny, max. 20 dětí): fotografie.


Pro mateřské školy:

První krůčky za knihou :

Seznámení s maskotem knihovny Doubravkou, zacházení s knihou, pohádkové hraní.


Vysokoškoláci čtou předškoláčkům:

Studenti z Pedagogické fakulty ZČU čtou dětem pohádky a povídají si s nimi o knížkách a oblibených pohádkových postavách.
(vhodné případně i pro 1. třídu ZŠ).


Projekt spolupráce knihovny a základní školy:

Ucelený cyklus lekcí reflektuje a vhodně doplňuje rámcové vzdělávací programy školy. Cílem lekcí je základní orientace v knihovně a v knihovnách obecně, osvojení si práce s knihou a dalšími informačními zdroji (vyhledávání konkrétních informací v tištěných i elektronických zdrojích), přehled o knihovnictví a informační společnosti v dějinných souvislostech, rozvíjení čtenářských a ICT dovedností žáků a přehled knižní produkce přiměřené věku.


1.třída – 2 lekce:
V knihovně jako doma
 • orientace v knihovně
 • rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím
 • základy manipulace s knihou, hygiena četby
 • knihy a časopisy pro začínající čtenáře
 • výslovnost a význam odborných pojmů (literatura, encyklopedie…)
 • text lekce
Pasování na rytíře Čtenářského řádu

logo Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka Knihovnu navštíví král Knihoslav, který pasuje prvňáčky na Rytíře řádu čtenářského. Pro děti je to odměna za to, že zvládli v první třídě všechna písmenka a naučili se číst. Děti obdrží malý dáreček a mají možnost králi Knihoslavovi předvést svojí čtenářskou dovednost. Rozvíjí se schopnost přednesu hlasitého veřejného čtení a práce v kolektivu. Naše knihovna se zapojuje do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.2.třída – 2 lekce:
Přišla na svět pohádka
 • rozdíl mezi lidovou a autorskou pohádkou
 • ústní vyprávění, lidová slovesnost, pohádkové postavy
 • tvorba autorské pohádky
 • text lekce a fotografie z lekce
Pohádka z obrázků
 • seznámení s nejznámějšími knižními ilustrátory
 • tvůrčí dílna – vytvoření ilustrace k pohádce
 • text lekce a fotografie z lekce

3.třída – 2 lekce:
Komiks
 • seznámení s trendy v komiksu, od historie po současnost – Rychlé šípy, Čtyřlístek, manga
 • tvorba vlastního komiksu - vyprávění děje příběhu
 • text lekce a fotografie z lekce
Proč kluci potřebují holky a naopak
 • dramatická lekce na motivy knihy od Astrid Lindgerové – Ronja, dcera loupežníka
 • děti se zamyslí nad rozdíly mezi chlapci a dívkami, významem přátelství a úcty
 • seznámení s vhodnou literaturou pro danou věkovou skupinu
 • text lekce a fotografie z lekce

4.třída – 2 lekce:
Cestujeme s knihou
Když zvířata jednají jako lidé

5.třída – 2 lekce:
Trocha poezie – nikoho nezabije
Staré pověsti české
 • dramatcká lekce na motivy českých pověstí
 • text lekce

6. třída – 1 lekce:
Učte se být on-line
 • vyhledávání, pravdivost dat na internetu
 • soukromí, bezpečný internet
 • kyberšikana
 • (Safer Internet Day)
 • text lekce a fotografie z lekce

7.třída – 1 lekce:
Cesta do fantazie
 • rozdíl mezi sci-fi, fantasy a hororem
 • výrazové prostředky, dramatičnost
 • přehled zahraničních i českých autorů a nejznámějších děl
 • text lekce a fotografie z lekce

8.třída – 1 lekce:
Písmo - paměť lidstva

9.třída – 2 lekce:
Informační zdroje
 • typy knihoven
 • beletrie versus naučná literatura, MDT
 • vyhledávání v naučné literatuře
 • katalog a databáze
 • text lekcea fotografie z lekce
Informace x dezinformace

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Poslední úpravy 16. 04. 2018

Proběhlé aktivity:

Netopýří chmýří

9. března 2018 si v knihovně doubravečtí prvňáčci povídali s Veronikou Komorousovou a Martinou Iblovou - autorkami knížky Netopýří chmýří a v kreativní dílničce si sami netopýrka vyrobili. Beseda proběhla v rámci projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" a Března - měsíce čtenářů 2018.Čtení pro prvňáčky a předškoláčky

Prvňáčkům a předškoláčkům přicházejí do knihovny předčítat studenti ZČU - Ateliéru dramatické výchovy.

Tady se můžete podívat na fotky z roku 2018, z roku 2017, z roku 2015, z roku 2014, z roku 2013, z roku 2012 pro prvňáčky a pro předškoláčky, z roku 2011, z roku 2010.Pasování prvňáčků

Knihovnu v závěru školního roku navštěvuje král Knihoslav se svou královnou, aby žáčky prvních tříd slavnostně pasoval na rytíře Řádu čtenářského a ocenil tak jejich celoroční námahu při zvládání náročných čtenářských dovedností.
Třídy zapojené do projektu spolupráce knihovny a školy dostávají v rámci celostátního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka dárek, na kterém si můžou své nově nabyté znalosti hned vyzkoušet: původní českou novinku, která byla vytvořena výhradně pro tuto příležitost a není možné ji koupit v běžné knihkupecké síti. V roce 2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 Lapálie v Lampálii, v roce 2016 obdržely knížku Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové Knihožrouti, v roce 2015 na ně čekala knížka básníka Jiřího Žáčka a ilustrátora Vhrstiho Odemyky zamyky, 2014 dostali Abecedu spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka, 2013 to byla knížka básníka Radka Malého Všelijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové, v roce 2012 Školníci (Komu patří škola) Miloše Kratochvíla, kterou ilustrovala přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková, v roce 2011 napsala pro tuto příležitost Daniela Krolupperová Zmizelou školu, kterou ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková, v roce 2010 se jednalo o knížku Jiřího Kahouna Legrační dům, ilustrovanou Jiřím Fixlem a v roce 2009 to bylo knížka Okno do komína Ivony Březinové a ilustrátorky Vlasty Baránkové.
Naše poděkování patří manželům Silovským, kteří s noblesou hrají roli krále a královny.

Tady se můžete podívat na fotky: z roku 2017 a fotoreportáž v Plzeňském deníku, z roku 2016 + video a reportáž na TV ZAK, z roku 2015 + video, z roku 2014, z roku 2013, z roku 2012, z roku 2011, z roku 2010, z roku 2009.Povídání s I. Procházkovou

S autorkou dětských knížek Ivou Procházkovou se mohli prvňáčci setkat v knihovně 2. března 2017. Beseda proběhla v rámci projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" a Března - měsíce čtenářů 2017.Povídání s J. Semelkovou

S redaktorkou a spisovatelkou Janou Semelkovu se mohli prvňáčci v knihovně popovídat 17. března 2016. Beseda proběhla v rámci projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" a Března - měsíce čtenářů 2016.Setkání s M. Čekanovou

S populární spisovatelkou, novinářkou a moderátorkou Markétou Čekanovou se mohli prvňáčci v knihovně seznámit 26. března 2015. Beseda proběhla v rámci projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" a Března - měsíce čtenářů 2015.Beseda s I. Peroutkovou

S populární autorkou dětských knížek Ivanou Peroutkovou si mohli prvňáčci popovídat 31. března 2014. Beseda proběhla v rámci projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" a Března - měsíce čtenářů 2014.Beseda s J. Fixlem

S oblíbeným malířem a ilustrátorem dětských knížek Jiřím Fixlem se prvňáčci seznámili 18. dubna 2013, sami si také mohli malířské řemeslo vyzkoušet. Beseda proběhla v rámci projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka".další akce >>

Kontakty:

Masarykova 75 (Centrum)
312 00 Plzeň
378 038 255, 378 038 256
doubravka@plzen.eu

Rychlé odkazy:

Jak se stát čtenářem
Knihovní řád
Ceník

Otevírací doba:

Po - Čt: 9 - 18 hod.
Pá: 9 - 13 hod.
QR kód: OK Doubravka - kontakty