logo Knihovny města Plzně
Obvodní knihovna Doubravka
Dneska je středa 23.05.2018
a knihovna má  otevřeno od 9 do 18 hodin.
free Wi-fi zóna Facebook fotogalerie videa prezentace Geocaching Instagram Foursquare KMP na Wikipedii

Co je to MDT

MDT je zkratka, která znamená "Mezinárodní desetinné třídění". Naučná literatura je uspořádána podle jednotlivých oborů lidské činnosti a každý obor má své specifické číselné označení (neboli třídník).

Základních tříd je deset:
0 Obecnosti (věda a vědění všeobecně)
1 Filozofie. Psychologie
2 Náboženství. Teologie
3 Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství. Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika
5 Matematika a přírodní vědy
4 zatím není obsazená, žádný obor neoznačuje
6Aplikované vědy. Lékařství. Technika
7 Umění. Užité umění. Architektura. Fotografie. Hudba. Sport. Hry
8 Jazyk. Lingvistika. Literatura
9 Zeměpis. Životopisy. Dějiny

Vidíme, že každá třída zahrnuje poměrně široký okruh lidských činností, proto se dále podrobněji dělí, např.:

3 SPOLEČENSKÉ VĚDY
32 politika
327 mezinárodní politika

Proto najdete např. číslo 52 před číslem 6. Pro lepší orientaci se za každými třemi číslicemi dělá tečka (např. 681.3 - počítače).

Seznam všech třídníků tvoří tlustou knihu. Pro naši knihovnu ale stačí výběr.


Třídníky v dospělém oddělení

 • 0 všeobecnosti
 • 1 filozofie, psychologie
  • 13 filozofie ducha (numerologie, astrologie, horoskopy ...)
  • 14 filozofické systémy a směry
  • 15 psychologie
  • 17 etika
   • 173 rodinná morálka
 • 2 náboženství, teologie
  • 22 bible
  • 23/28 křesťanství
  • 29 jiné než křesťanské náboženství
 • 3 společenské vědy
  • 316 sociologie
  • 32 politika
   • 321 formy polit. organizace
   • 323 vnitřní politika
   • 327 mezinárodní politika
    • 327.84 tajná služba, špionáž
   • 329 politické strany a hnutí
  • 33 ekonomika, ekonomické vztahy
  • 34 právo
  • 355 vojenství
  • 36 sociální péče, pojištění
  • 37 výchova, vzdělávání, vyučování
   • 379.8 využití volného času
  • 38 národopis, zvyky a obyčeje
  • 395 etiketa, společenská pravidla
 • 5 přírodní vědy, matematika
  • 502/504 ekologie, ochrana život. prostředí
  • 51 matematika
  • 52 astronomie, geodézie, chronologie
  • 53 fyzika
  • 54 chemie, mineralogie
  • 55/56 geologie, meteorologie, paleontologie
  • 57 biologie
  • 58 botanika
  • 59 zoologie
 • 6 užité vědy, medicína, technika
  • 608 vynálezy, dějiny techniky
  • 61 lékařství
   • 611 anatomie
   • 612 fyziologie
   • 613 hygiena, péče o zdraví
    • 613.2 hygiena výživy (diety)
    • 613.88 sexuologie, manželské rady
    • 613.9 hygiena podle věku a pohlaví
   • 615 lékárnictví, terapeutika, toxikologie
    • 615.89 lidové a přírodní léčitelství
   • 616 klinická medicína, patologie
  • 62 technika
   • 621.3 elektrotechnika
   • 623.7 vojenská technika
   • 629 technika doprav.prostředků
    • 629.11 pozemní vozidla
    • 629.12 plavidla
    • 629.4 železniční doprava
    • 629.7 letadla, rakety
   • 63 zemědělství
    • 635 zahradnictví
    • 636 chov zvířat
     • 636.1 koně
     • 636.6 okrasní ptáci
     • 636.7 psi
     • 636.8 kočky
    • 639 myslivost, rybářství
   • 64 domácí hospodářství
    • 641.5 kuchařky
    • 642 prostírání, stolování
    • 643/645 zařízení bytu
    • 646 oděvy a ruční práce
     • 646.7 kosmetika
    • 65 organizace a řízení
     • 657 účetnictví
    • 66 chemický průmysl
    • 67 různá odvětví průmyslu a řemesel
    • 681.3 počítače
    • 689 technické a řemeslnické práce
    • 69 stavebnictví
 • 7 umění, sport, hry
  • 71 urbanismus, zahradní architektura
  • 72 architektura
  • 73 sochařství, numismatika
  • 74 kreslení
   • 745 umělecká řemesla
  • 75/76 malířství, grafika
  • 77 fotografie
   • 779 soubory fotografií
  • 78 hudba
  • 791 film
  • 792 divadlo
  • 793/794 společenské zábavy a hry
  • 796/799 sporty
   • 796.0 jóga, strečink, kulturistika
   • 796.3 míčové hry
   • 796.4 gymnastika, atletika
   • 796.5 turistika, táboření
   • 796.6 cyklistika
   • 796.7 motoristické sporty
   • 796.8 bojové sporty, těžká atletika
   • 796.9 zimní sporty
   • 797 vodní a letecký sport
   • 798 jezdecký sport
   • 799 sportovní rybářství
 • 8 filologie, literatura (slovníky, jazykové učebnice ...)
  • 808.50 čeština
  • 82/89 literatura, literární věda
  • 885 česká literatura
 • 9 zeměpis, životopisy, dějiny
  • 902 /903 archeologie, prehistorie
  • 904 kulturní památky, starožitnosti
  • 908 vlastivěda
   • 908.4 Evropa
    • 908.437 Česká republika
   • 908.5 Asie
   • 908.6 Afrika
   • 908.7/8 Amerika
   • 908.9 Austrálie, Oceánie
  • 91 zeměpis, cestování
   • 910.4 objevné cesty
   • 912 atlasy
  • 92 životopisy
   • 929 biografie, genealogie, heraldika
  • 93/99 dějiny
   • 940.3 1. světová válka
   • 940.53 2. světová válka
   • 943.7 české dějiny
   • 950/960 dějiny Asie a Afriky
   • 970/990 dějiny Ameriky, Austrálie a Oceánie

Třídníky v dětském oddělení

 • 0 všeobecnosti
 • 1 filozofie, psychologie
  • 14 filozofické systémy a směry
 • 2 náboženství
 • 3 společenské vědy
  • 355/359 vojenství
  • 37 výchova, vzdělávání, vyučování
 • 5 přírodní vědy, matematika
  • 51 matematika
  • 52 astronomie, geodézie, chronologie
  • 53 fyzika
  • 54 chemie, mineralogie
  • 55/56 geologie, meteorologie, paleontologie
  • 57 biologie
  • 59 zoologie
 • 6 užité vědy, medicína, technika
  • 608 vynálezy, dějiny techniky
  • 61 lékařství
  • 62 technika
   • 629 technika doprav.prostředků
    • 629.7 letadla, rakety
  • 630/639 zemědělství, chovatelství
  • 64 domácí hospodářství
  • 681.3 počítače
 • 7 umění, sport, hry
  • 74/75 kreslení, malířství
  • 78 hudba
  • 79 film
  • 793/794 společenské zábavy a hry
  • 796/799 sporty
 • 8 jazykověda, filologie, literatura
 • 9 zeměpis, životopisy, dějiny
  • 902/903 archeologie, prehistorie
  • 908 vlastivěda
  • 91 zeměpis, cestování
  • 92 životopisy
  • 93/99 dějiny
   • 943.7 české dějiny

Poslední úpravy 15. 12. 2016

<<zpět na taháky   << na úvodní stránku  

Kontakty:

Masarykova 75 (Centrum)
312 00 Plzeň
378 038 255, 378 038 256
doubravka@plzen.eu

Rychlé odkazy:

Jak se stát čtenářem
Knihovní řád
Ceník

Otevírací doba:

Po - Čt: 9 - 18 hod.
Pá: 9 - 13 hod.
QR kód: OK Doubravka - kontakty